Posted on Leave a comment

Jouw kind leert rekenen in groep 3 maar je kunt hem of haar natuurlijk een handje helpen!

Van tellen naar rekenen. In de kleuterklassen leren kinderen om de getallen te herkennen en op te schrijven. Ook wordt er volop geoefend met leren tellen. Dit zijn belangrijke vaardigheden, die nodig zijn om in groep 3 de stap te zetten naar het maken van sommen. Voor sommige kinderen is leren rekenen groep 3 een welkome nieuwe uitdaging. Anderen vinden het vanaf het begin erg lastig. Gelukkig kun je als opvoeder je kind hierin ondersteunen!

De eerste stappen in het leren rekenen groep 3

Leren rekenen groep 3 begint met het kennismaken met de begrippen optellen en aftrekken. Kinderen leren hiermee wat ze met getallen kunnen doen en waarom dit belangrijk is. Door veel te oefenen met eenvoudige opgaven raken de kinderen hier steeds meer mee vertrouwd. Leerkrachten zijn geschoold in het methodisch aan leren van deze vaardigheden. Tegenwoordig wordt dit vaak gedaan op een voor kinderen aantrekkelijke manier, waarbij spelelementen en nieuwe media een belangrijke rol in nemen. Het visueel maken van getallen helpt vaak het leren optellen en aftrekken eenvoudiger te maken. Er worden bijvoorbeeld vijf blokken neergelegd en gekeken wat er gebeurd wanneer je er drie weghaalt. Een kind kan door behulp van tellen, waarnemen hoeveel er over zijn. Gaandeweg worden er zo steeds meer stappen gezet richting het optellen en aftrekken zonder deze visuele weergave. Heel veel oefenen helpt om dit goed te leren beheersen. 

 

Docenten maken gebruik van verschillende toetsen om regelmatig te meten of een kind de stof voldoende beheerst. Ook een zogenaamde tempotoets wordt hierbij gebruikt. Bij deze vorm van toetsen wordt er gekeken in hoeverre het kind de vaardigheid al heeft geautomatiseerd. Het kind hoeft in dat geval niet lang meer na te denken om een som stap voor stap uit te voeren. Dit gaat min of meer vanzelf in het brein.

Hoe kun je als opvoeder je kind het beste ondersteunen hierbij?

Het is belangrijk om een goede basis aan te leggen met rekenen. In het verdere leven komt deze basis vaak goed van pas. Niet voor alle kinderen gaat het aanleren van deze vaardigheden eenvoudig. Soms is uw hulp als opvoeder erg gewenst. Om te leren rekenen is het belangrijk dat er veel geoefend wordt. Gezien de jonge leeftijd van de kinderen in deze fase is belangrijk om dit zoveel mogelijk spelenderwijs te doen. Zo kan het regelmatig samen winkeltje spelen ondersteunend werken. Bij het afrekenen van de boodschappen wordt er volop geoefend met optrekken en aftrekken. Ook zijn er op internet en in de winkels diverse oefenbladen en werkboekjes verkrijgbaar. De sommen en oefeningen die hierin vermeld staan, sluiten goed aan op kinderen van groep 3. Dit maakt het oefenen op het juiste niveau voor als opvoeder extra eenvoudig!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *