Posted on Leave a comment

Onderwijs op maat met oog voor detail

Scholing is een van de belangrijkste aspecten in de ontwikkeling van kinderen, pubers en (jong)volwassenen. Al vanaf je vierde levensjaar krijg je te maken met allerlei verschillende soorten scholen en onderwijsvormen. Verreweg de meeste scholen zijn openbaar voor iedereen, maar er zijn ook ‘bijzondere’ scholen die ingericht zijn met een bepaald godsdienstige, levensbeschouwelijke of onderwijskundige insteek. Naast regulier onderwijs bestaat er natuurlijk ook prive onderwijs en speciaal onderwijs. Het speciale onderwijs is zowel ingericht voor kinderen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking als scholieren met leer- en gedragsproblemen of stoornissen.

Hoe is het schoolsysteem in Nederland opgebouwd?

Het Nederlandse schoolsysteem is ietwat anders opgebouwd dan schoolsystemen in andere landen. In Nederland is het onderwijs verdeeld over scholen met een bepaalde leeftijdsgroep. Je begint op het basisonderwijs om vervolgens naar het middelbaar onderwijs door te stromen. Naast de verdeling op leeftijd is er ook een verdeling op niveau. Hier wordt hieronder verder op ingegaan. Op vrijwel elk niveau bestaat er ook privé onderwijs. Https://www.florencius.nl/ is een voorbeeld van een instantie die particulier onderwijs of begeleiding aanbiedt. 

Welke niveaus zijn er in het voortgezet onderwijs?

Binnen het voortgezet onderwijs heb je een aantal niveaus. Scholieren die van de basisschool doorstromen naar de middelbare school krijgen een bepaald niveau meegeven van hun docenten op de basisschool. De komende vier tot zes jaar volgen de scholieren onderwijs in hun stroming of niveau. De volgende niveaus worden aangeboden binnen het voortgezet onderwijs: Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO), Hoger algemeen voortgezet onderwijs (HAVO) en Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (VWO). Binnen het VMBO heb je ook nog vier stromingen, dat zijn: Basisberoepsgerichte leerweg, Kaderberoepsgerichte leerweg, Gemengde leerweg en de Theoretische leerweg. Na de middelbare school kunnen de leerlingen doorstromen naar het Middelbaar beroepsonderwijs, het Hoger beroepsonderwijs of het Wetenschappelijk onderwijs.

Leave a Reply

Your email address will not be published.